Công thức KPI chỉ số về lương

Công thức KPI chỉ số về   lương
Khi coi xét mức thu nhập trung bình toàn cơ quan, giúp bạn coi xét mức thu nhập nhàng nhàng của công ty bạn đã thích hợp hay chưa với thu nhập nhàng nhàng của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.
1.Mức thu nhập làng nhàng:
-          Công thức: = Tổng thu nhập/ Tổng nhân sự
-          Khi coi xét mức thu nhập nhàng nhàng toàn công ty, giúp bạn xem xét mức thu nhập nhàng nhàng của doanh nghiệp bạn đã phù hợp hay chưa với thu nhập trung bình của ngành hay các đối thủ cạnh tranh khác.
2.Mức thu nhập giờ công trung bình:
-          Công thức: = thu nhập làng nhàng / số giờ làm việc (đối với thời kì đo lường).
-          Đây cũng là tỷ lệ so sánh thu nhập trung bình với các doanh nghiệp trong ngành như mục 1 ở trên.
3.Mức thu nhập theo chức danh:
-          Mức thu nhập nhàng nhàng không phản ánh một cách chính xác thu nhập của các chức danh trong cơ quan của bạn.
-          Ngoài ra, bạn cần xây dựng mức thu nhập nhàng nhàng của từng chức danh để xây dựng quy chế lương (click vào để xem về xách xây dựng quy chế lương).
-          Công thức: =  Tổng thu nhập chức danh/ Tổng nhân viên chức danh đó
-          Khi coi xét mức thu nhập trung bình theo chức danh, giúp bạn coi xét mức thu nhập nhàng nhàng của cơ quan bạn đã thích hợp hay chưa với thị trường.
4.Tỷ lệ chi phí lương:
-          Công thức: Tổng chi phí lương/ Doanh số
-          Bạn cũng cần xem xét xem mức phí này đã hợp lý chưa, có phù hợp với tỷ lệ trong ngành hay không.
Theo   tài liệu   quản trị   viên chức
Sưu tầm:  tài liệu cách viết cv

0 nhận xét:

Đăng nhận xét